Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CPHELDER. BERICHT WEGENS HET LEV. VAN LUCIFER. 5=1

„ verwijderd, in eengenee a g ^ eldj

r Z §K te%MaZ kol omgaan , waarvan

" f, „li tmutrm gebeurde, kennis had." enz. Scta„ htj met,,z^lp ee> .«f ë denkbeeld van Ahvetenheid,

rSvS^t^éf^le duiden? Gelijk de geheele-

^^"welke omtLdt^-0^Jre^^11fe rehd beriebt ê,geveyvordt,^ *du> van

31 W &T^ ^S worittWerltócH heet hij: A ««/>«/»ö« , , ƒ , cederen befiuurde. In

«/^Kg^gwf deS/»i van den Schrijd

ver wel vaueu j , ; d Eigenaar zelf.

"M2fok fch*cn de b^i^g *S den Val der eerfte menfchen de n e rtte kleed ,&of onder andere beelden en lenen, me in iu mos es daarvan geeft,

bewoordingen , de zeilde s , d hkr ntet aan

het zegel te «en op het^«rpoeden ^ ^

Onder-God, ; w , zoodanig moet" men den For-

rTn W tgfv ; van"S eerfte^nffhenpnar aanmerken , 5!1 et a s ee.Ondergefchikt en afhanglijk Wezen., Dan de-

dit één de? dril ftalen is , waarmede wij de juistheid W1] nnrdeel hebben trachten te ftaven , doch hetwelk

va„ ons oordeel neboen houdende, door F.

SeïrddenWo\br"iC verklaard is zullen .wij hetzelve atgeKeura cu » . h hcht befchouwen , en

thands nog een weini im.c ^ ^

f„ onze oordeelvelling te overtuigen, dan ten aanzien van

heHeetkftomt 'er niet op aan, of men het verhaiü van de fchep«in/en den val der eerfte menfchen, dat Wi] in de gewijde Ken der Hebreeën aantreffen, als een eenvoudig gefchiedverhna of als een zinnebeeldig Oostersch Dichtftuk aan te mnken hebbe , offchoon wij het laaifte , met F., voor het w arfchijnlijkftè houden: In beide gevallen toch dient het o nns eene a eemeene waarheid te leeren , welke hoofdzaakhjk dezels: ^, Dat God (niet éénder Onder-Goden, maar oo» 1L & 5 '

Sluiten