Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BËRICHT AANGAANDE DE WIJZE, ENZ. gjf

BERICHT AANGAANDE DE WIJZE, OP WELKE DE WILDE ELEFANTEN GEVANGEN WORDE Ni

In Indi'è vangt men de wilde Elefanten bij troepen* of één voor één; tot het laatstgemelde bepaalt zich het bericht, welk wij gaan mededeelem Zoo ras de Indiaanen zich bepaald hebben omtrend den Goondah, of Mannetjens-Elefant, dien zij willen vangen, worden drie Koomkees, of Wijfjens-Elefanten, dil en buigzaam, op eenen taamlijken afftand van elkander, door de drijvers* naa de plaats gevoerd , alwaar het dier loopt te grazen ; de Koomkees naderen zeer voorzichtig, al eetende voordgaande , zich vertoonende als wilde Elefanten , die van hunne makkers verdwaald zijn. Wanneer het Mannetjen haar ziet naderen, indien hij list vermoede of niet wel gehumeurd zij, ilaat hij op den grond met zijnen fnuit, en daat een geluid , duidelijke kenmerken zijner boosheid vertoonende * en dat hij haar niet nader wil doenkomen; indien zij het evenwel nog doen, valt hij draks op haar aan, en grieft haar met zijne tanden: weshalvenzij in tijds de vlugt nemen'. Maar indien hij minzuchtig. ZÜ? gelijk veelal het geval is, (naardien deze Manne* tjens onderdeld worden, op een zeker tijddip door hunne oudden van hunne kudden te zijn verdreven, om te voorkomen ,• dat zij met de Wijfjens der kudde gemeenfchap hebben) laat hij de Wijfjens naderen, en treedt zelf haar fomtijds te gemoet.

Wanneer de drijvers uit deze verfchijnfels zich met een' goeden uitflag vleiën , voeren zij één of twee Wijfjens aan , ééne tet wederzijde, en doen haar ruglings naderen, en met haar agterde zijnen hals en fchouderen zachtjens drukken; eene derde plaatst zich dwars tegen zijnen daart. In dezen daat, in dede van eenen aanflag op zijne vrijheid te vermoeden, begint hij de Wijfjens te liefkoozen en met zijnen fnuit te ftreelen, Thands ■vrordt een vierde Wijfjen aangevoerd, met touwen ert voegzame helpers, die zich draks onder den buik van het derde Wijfjen plaatfen, en om zijne agterpooten een dun touw binden, 't welk, wanneer het dier zich beweegt , ligt breekt ,• in welk geval, indien hij op dezen maatregel geene acht da, en op hetgene 'er verder V. DEEL. MENGELST. NO. I. C gaan-'

Sluiten