is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£yg HET GRAP VAN homerus.

het graf van homerus.

Een Tooneel tc Nio (*). EERSTE BEDRIJF.

f-l een vreemdeling.

Vloeden avond, Grijsaard! zoo bezig!

de grijsüard.

De arbeid fchenkt mij vreugd. Den olm , waaraan ik. den wijngaard opleid, heb ik zelf geplant. Het is heden juist zeventig jaar geleden , dat ik hem plantte,

vreemdeling.

Dan zie ik in u één der oudfte lieden van dit eiland?

grijsü ard.

Gij ziet, geloof ik, den alleröudften.

vreemdeling.

Et verheug mij , dat ik u vond. Misfehien bea'ndWOD.rdt gij mij , waarnaar ik , reeds bij zoo velen, te vergeefs vroeg.

gr1jsïard,

Ik twijfel 'er aan.

vreemdeling.

Waarom ik, op mijne reis door den Archipel, aan dit eiland landde, kunt gij vermoeden.

g r ij s a a r d.

Misfehien.

vreemdeling.

Een verëerer van den Godlijken homerus vaart niet , zonder te landen, de plaats voorbij , waar hij

ftierf.

(*) Het eiland Nio heette voortijds Jos, en was beroemd, omdat homerus daar ftierf. Argos zond, alle vijfjaren, een plegtig Gezantfchap naar Jos, om aldaar aan de fchimmen diens Dichters offers te brengen. De tegenwoordige bewooners van Nio weten niets meer van homerus. De Graaf pasch van krienen beweert wel, in een Werk, betijteld: Breve descrizione di Arcipelago, Livorno, 1777,, 8vo., des Dichters graf, met het Opfchrift, gevonden te hebben, dat men in de levensbefchrijving van homerus vindt, die men aan herodotus toekent; maar reeds de reiziger björnstShl trok den ouderdom en de echtheid daarvan in twijfel.