is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve over den hoofdzwijmel of de duizeligheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lïrigen in de ziel, zoo lang zij met het lichaam vereenigd is, niet ontftaan. Bij de zinlijke ge» waarwordingen valt dit genoegzaam in 'toogj want zij zijn niets anders, dan zekere voorftellingen , die op de aan haar beandwoordende bewegingen in de hersfenen ontftaan, en die geen plaats hebben, wanneer deze bewegingen om kwalijk geftelde zintuigen, niet kunnen worden voordgebragt. Dan buiten dezen kan er noch eene oneindige menigte van minder openbare oorzaken in het lichaam zijn, die zekere bewegingen in de hersfenen, en aan dezelven beandwoordende voorftellingen in de ziel verwekken; gelijk het niet tegenwoordig zijn dezer lichaamlijke oorzaken de afwezendheid dezer voorftellingen kan uitwerken. Wanneer dierhalve de ziel de beweging, die tot eene voorftelling gevorderd wordt, in de hersfenen niet kan voordbrengen, zoo kan zij ook de voorftelling niet hebben ; vermids de eerfte eene volftrekt noodzakelijke voorwaarde (condüio fine qua non) van de laatfte is. Hieruit ziet men, hoe deverfchillende werktuiglijke gefteldheid van de fijnHe deeltjes in de hersfenen mede eene gewig. tige oorzaak van de verfchillende genies en ziels-' vermogens in 't algemeen kan zijn. Hieruit Ziet men verder de oorzaak van de verlorene zielsvermogens bij kwetfingen en andere ongemakken der hersfenen. Maar nu moet van de-