is toegevoegd aan je favorieten.

Proeve over den hoofdzwijmel of de duizeligheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4t bewegingen in de hersfenen alzin9 gelden» wat boven van de lichaamlijke vatbaarheden in 't algemeen gezegd is, dat zij naamlijfc, hoe meermalen zij herhaald worden , met des te meer ligtheid gefchieden , dewijl door 't geduurige indringen van 't bewegende fap de vaten fteeds wijder worden en meer toegeven: en bijgevolg moet zulks ook middelijk van de voorftellingen gelden , die aan deze bewegingen beandwoorden; moetende genen des te fneller op eikanderen volgen, hoe ligter dezen ontftaan kunnen. ,

Wij zijn nu genoegzaam in ftaat, om de aanwending van deze befchouwing op de onderwerplijke oorzaak te maken, waarom de voordgang der voorftellingen in 't algemeen of de wijl onder verfchillende menfchen zoo verfcheiden zij. Want ik herhaal het nog eens, de veranderingen in de hersfenen, die aan de voorftellingen beandwoorden, kunnen in niets anders, dan in beweging, en wel waarfchijnlijk in beweging eener van het bloed afgefcheidene vloeijftoffe, die men gewoonlijk het zenuwjap noemt', binnen zekere buisjes beftaan. Indien nu de gefteldheid dezer affcheiding of buisjes bij verfchillende menfchen, of bij denzelfden mensch onder verfchillende omftandigheden, verfcheiden is, zoo is het klaar, dat de voorftellia-