is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve over den hoofdzwijmel of de duizeligheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*Sh C 220 ) ^

«ntftoken zwavelftok wilde uitblusfchcn met de kaars uit te blaazen, zijn oogmerk niet bereiken; maar door het geduurig gebruik van ontbindende en afdrijvende middelen zoude hij den zieken nog meer verzwakken, en de toevallen verergeren. Ik heb onlangs een

opmerklijk voorbeeld van een al te groote en zorgvuldige vernuftige genezing onder handen gehad: 'Er wierd een zeker man in 't Gasthuis , daar ik Geneesheer van ben , gebragt, die voor tien jaaren met fchurft gekweld was geweest, en zich, om van die kwaal fchielijk af te wezen , van zwavelbalfem bediend had. De fchurft wierd hier door wel te rug gedreven, maar hij kreeg eene aamborfb'gheid, waar ▼an hij nogthands gelukkig door fpaanfche vliegen en aderlaaten geholpen wierd. Onmiddelbaar daarop kreeg hij alle vier of vijf weeken ligte krampachtige toevallen in de handen, die hij evenwel, dewijl hij een zwervend leven leidde, en ze hem in zijn handwerk geen hinder toebragten , niet achtte, tot dat voor een jaar een jong Geneesheer, die zo even pas van de Hoogefchool kwam , en nog geheel doortrokken was met die grondige gene'eswijze, zo als hem van zijne Leermeesters was voor gehouden, hem wijsmaakte 'er geheel en al van te zullen genezen. Hij wilde hem, naar 't voorbeeld van den grooten mdzei, de fchurft