Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*3h ( Z29 ) ^

genezen wij daaglijks toevallen op de zenuwen, door dat wij de eerfte wegen van gal en {lijmachtige onreinigheden zuiveren, wurmen uit de darmen verdrijven, 't doorbreeken der tanden bevorderen, de verhinderde omloop des bloeds herftellen, en de pijnen ftillen en doen bedaaren, enz.

Al wat ik nu van de zenuwziekten in 't algemeen gezegd heb, heeft ook insgelijks betrekking op den Hoofdzwijmel of Duizeligheid, als eene der voornaamfte. Zo lang 'er verfchijnfelen of gevolgen eener oorzaak aanwezig zijn, die niet alleen in de veranderde werking (modificatie) der hersfenen beftaat, maar van derzelver tegenwoordige werking in 't lichaam nog beftendig onderhouden wordt , is de ziekte, gelijk alle andere , voor eene grondige genezingswijze vatbaar. Is ze b. v. een gevolg van volbloedigheid in 't geheel lichaam of in de hersfenen, zo moeten wij die verminderen of door algemeene middelen , als aderlatingen, eene maatige en fobere levenswijze, of door bijzonre plaatslijke afleidingen, als bloedzuigers, kopglazen, voetbaden enz. en nemen vervolgends de in de hersfenvaten door den aandrift des bloeds ontftaande verzwakking door inwendige en uitwendige verfterkcnde middelen weg: zijn bedorven ftoffen, wurmen of andere prikkeling P4

Sluiten