is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

122 aanmerkingen over de koepokken.

,, ren gezien is. Zij verfpreidden zich, geduurende de „ maand Februari] , door alle de Dorpen omftreeks de „ Hoofdftad. Ik kan niet voorbij, hier een treffend „ voorbeeld te verbalen, van de nadeehge uitwerk felen „ der afzonderlijke Inenting. In April werd een Kind „ ingeënt, wiens Ouders een' winkel hielden, in eene „ buurtfchap, uit twintig huizen beftaande. Naardien

de inwoners dagelijks , om nodige dingen , zich „ naar de bron der befmetting begaven, was het ge„ volg, dat, binnen veertien dagen,nadat het Kind her„ Held was , zeventien perfonen de natuurlijke Pokken „ kregen, van welken agt ftierven."

Welk eene vreeslijke fterftc onder onze medemenfchen agt van de zeventien! zou een Geneesheer, in dezen tijd van meerdere kennis, niet verandwoordlijk zijn voor zulk eene doodlijke uitkomst? Wetende de ontwijfelbare veiligheid der Vaccine , zou het zijn pligt wezen, aan de Ouders, die hem het inenten der Kinderpokken verzochten , voor oogen te ftellen de zekerheid van het leven aan de eene, en het gevaar des doods, aan de andere zijde; en indien zij weigerden de ecrfte te omhelzen, zou hij de hand niet moeten leenen tot de laatfte, noch zich laten gebruiken als een middel tot het verfpreiden van het doodlijke vergift, tenzij in gantsch bijzon,dere omftandighedeh. ' '

IET OVER DE ME Ij- KEVERS OF ME Ij- TORREN» EN DE WIJZE OM DEZELVEN UIT TE DELGEN.

De Meij-kever, of Meij-tor (*), doet, als volkomen vliegend ïnfeft, aan de bloeiende boomen, en als larve aan het groene koornzaad op de akkers , en aan de tuinvruchten, gelijk ook aan de wortelen van iWe boomen, onnoemlijke fchade. Intusfchen weten vele akkerlieden met eens, dat de witte, dikke wurm met de irerke eettangen, welke door middel van den ploe* dikwijls ten voorfchijn wordt gebragt, de larve des Meij-kevers of des Meij-tors is, en dat zij, wanneer zij een paar

zul-

C*) Scarabaus Milohnthu linn.