Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS VAN DE ZIJNS EN MOESTENZIJNS. 535

Si iSfens de «rantfctie wereld onder zich verdeden, Hl

'Xz?rf^S*^«» *«->en, handelw5f5

n c! JS élke hinderpaal UgtUjkte boven komen. Hij vóriehè eH« e» voorll fléfhti in de gefchiedenis der v ö .meeuwen, de handelingen deroewemizijns. na; SS ïóordE, door hnnnen geest bezielen, vo ge hnnnfdengdên hunne rtandvastigheid na, en vlmde alta

&faS deïgd, elke fchoone handeling, waar zij die

Her voorfting, zuUen aj hun doel bereiken, en, door der vooripewitis» ^ntfelie wereld hervormen. Bnal5Unn£^1 ooïdez' bdSe hSvorming al eens nietbent hands knn°e k onzer veelt tot verhaasting ï? tf«<S^ van d"t gelukkige tijdlüp ,. toebrengen; w,mho"root of gering ook onze pogingen, in dit ^tSiS^V. ^^O» zij duurzame vruchten. L1 4 AAN-

Sluiten