Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beknopte natuurlijke historie, enz. 539

JüWrAf • dan ofichoon het ten aanzien van zijn verblijf

eenige gelijkheid met denzelven heeft;, zoo maakte no, Ss de Heer rallas geene zwarigheid, om de m famrot, wegens haren Cpitfen vooruitrtekenden fnim o, ;

ding van dit diertjen zegt, komt hierop uit : ^«J^J leed doet niets meer daarvan te weten. Toen nuf FON St fchreef ,hadden de bovengenoemde Mannen nog m "ereisd, en zonder hen zouden wij veell.gt nooit iet daar-

™ï Srwrctvin de eerfte plaats, eene korte h, ftL>^wow.diettjen geven. Gelijk bijkans alle d,e£11JToi heeft ook dit zijne bijzondere namen, naar de verfciSenheid der landen, daar het gevonden wordt, SS. In zijn eigenlijk Vaderland noemt men het, vvfgen zijnen reuk, en wegens zijne geftalte: overhet: alSeen de Rusfifche Bi famrot i maar in Zweden den SS Den Ouden was het niet onbekend en het lX bij ben gemeenlijk onder de benaming van de hutten.

^cbrfó/X«C^& naar zijne uit- en inwendi*e°SL Zijne geheele lengte van den tip zijner fnuit tot h« uiterfte van zijnen ftaart, bedraagt zestien duimen en S lijnen; welke laatfte maat alleen dc fnu.theeft en de en" te van den ftaart maakt zeven lijnen uit. De kop is zeer klein, en driekant. _Dezelve gelijkt volkomen naar

den koo eenerwaterfpitsmuis.

Het m rkwaardigfte zintuig van dit diertjen is zijn Tromp, of, eigenlijker, de trompachtige voordgang^

$ Seben Mammal, p. itf [P- 9- G**M* M>

mAtDROVRANDÜS;WOUMIÜSi , O N STO H, en RAIJU S

volgends chisii exot. Mus aquaticus exottcus.

Sluiten