is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe vaderlandsche bibliotheek, van wetenschap, kunst en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IS biographisch verslAc,

door zijne Moeder bevriend aan eenige Tr 'aanzienfi kfö famdien m het Koningrijk. Zij was de docirer van ï ames oraham, Schildknaap Deken van de ffultek der Advokaten, en L d van het HprprhtoV^f racuiie» miraliteitin Schotland, b^M^a^ïïSS^n mes hamilton, Schildknaap; en voor een man van de denkwijze van onzen Reiziger lijdt het geen Tijfel of het moest hem een breiend genoegen geven, te Hen ken dat geene familie in Schotland van hoger rang wa? dan die van bruce, oraham en hamilTon? * De eerfte gronden der taalkennisfe legde de Heer bp rr ce ih een Ichool te Hoxton , alwaar hif den Reehtw I an n i n g ton tot fchoolmakker had, en ie on ooïchenl baarfte binken van vernuft vertoonde; makende zeer aïïi^È'xSt^m in d£ kenniS ^r Griektehfen LÏ Zijn Vader had hem tot de RechtseeleerdhpM h*aomi. hetfchool verlaten hebbende, venrTK^ fiteit van Edenburg, alwaar hij i£?tg^%SSS een regelmatigen loop, voordiette, ten einde om n bet Genootfchap der Advokaten te kunnen ingelbTd wïdn Doch, om redenen, ons onbekend, vervvisielde hij X beoefening der Rechtsgeleerdheid met den Koophandel • en, naa Londen vertrokken zijnde, ging hij handelgemeenfchap aan met eenen Wijnkoper, allen Saamd wiens dochter hij trouwde. ' benaamd,

ftaat van gezondheid dezer Vrouw bewoog den Heer bruce , met haar eene reize buitenslands te doen , m de hoop, dat bet reizen voor baar nS zijn zou; doch hierin werd hij te leur gefield; zij ftierf binnen bet jaar van hun huwelijk. Om zijne droef S te verzetten, werd hij te rade, zijne ISzeTlS

3KJFlZeKen' Peduure<^ dezelven overleed zijn Va' der te Edenburg, in de maand Meij i758; waardoor het erfdeel zijner voorouderen op hem verviel,'en hi Tnoodzaakt werd, naa zijn Vaderland te rug te keeïen. °-£ Thands gaan wij eenige zijner volgende verrrichtingen met zijne eigene woorden verhalen. mhu^ ,, Iedereen herinnertzich het tijdperk, zooroemriik voor Bmtanje, het laatfte gedeelte des^atsbewind*f*2 w$S ucu urave van chatham. Ik was toen teruggekomen van

eene