Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(30) Art. 10.

Uit het midden dezer Vergadering zal benoemd worden een vereenigd Committé van Voorlichting, welk zal verplicht zyn deze Vergadering te dienen Van fchriftelyk advis op alle zaken en poinclen, welke aan hun ten dien fine zullen worden gerenvoyeerd, en beftaan uit de Leden tot de Committés van Onderzoek en Financien, mitsgaders geasfïfteerd worden door de beide Secretarisfen en hunne Commiien.

Art. ii.

Tot gemelde einde zal als voren worden benoemd è'ên 'Committé van Onderzoek, beftaande uit vier Leden, en altoos geasfïfteerd worden door één der Secretarisfen en deszelfs Commis.

Art. 12.

Het Committé van Financiën insgelyks uit vier Leden beftaande, zal ten einde en als voren worden benoemd, en insgelyks geasfïfteerd worden door één der Secretarisfen en deszelfs Commis.

Art. 13.

ïfc gemelde vereenigde en voornoemde Committés zullen in allerlei gevallen de vryheid hebben, om de gedachten en advifen in te nemen van alle zoodanige Collegien, Amptenaren en zelfs particuliere Perfoonen,

Sluiten