Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CO

aan de rechter zyde van den Pratjïdent, in de navalgende orde, te weten:

i De Burger f^isfer.

2 Ball.

3 van Rofeveld Catteau.

4 Egter.

5 Ardesch.

% De Gedeputeerden wegens de Stad Thclen. 7 De Burger de Boef.

8 Oostdyk.

9 Byleveld.

10 Een Gedeputeerde van het platte Land van Schou¬

wen en Duivelaud.

11 De Burger Liebcrt.

12 Bakker.

13 van der Palm.

14 Appeiius.

15 Kist.

16 Kodde.

17 Pilaer.

18 Schipper.

19 —— de Mey.

•go ■;<„•.; Tak.

xi Bouwman.

aa —— van Steveninck.

23 —— van der Loef.

«4 —— Loke.

Verder wierd, met eenparigheid van ftemmen, tot Prafident, geduurende de tyd dezer deputatie verkoren en aangefteld, de Burger Mr. Wilhem Aarnout de Beveren} doch, vermits deszelfs nog aanhoudende

in-

Sluiten