is toegevoegd aan uw favorieten.

Historisch dagblad van Zeeland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(121)

De Burger N. C. Lambrechtfen, aangefteld zynde als Vice-Conful van zyne Majefteit de Koning van Denemarken, in Zeeland en bepaaldelyk in het Eiland van Walcheren, wierd in die qualiteit, met de gewone claufulen, erkend.

Een Rapport van het veré'enigd Committé, op het Bericht van den Commis der Granen te Tholen, Arnoldus Schippers, gerequireerd op het Request van Anthony Timmerman, om deszelfs verzuim van Paspoort te mogen tepareren, (zie Dagblad No. 7.) tenderende om aan voornoemden Anthony Timmerman brieven van gratie en remis, deswegens te verkenen, — tot de volgende fesfie aangehouden.

Eene Propofitie van het Committé van Financie en Refolutie dien conform, om aan de Commifeh ten Comptoire Generaal eenen extraördinairen toeleg te geven, voor derzelvcr buitengewone vacatie, tot ontfangst van de in te wisfelen Provinciale Adfignatcn, a een halve Ryksdaler per Namiddag.

Eene Propofitie van het zelve Committé en Refolutie dien conform, om wederom eene fomme van ƒ50000. uit de Kas te Lande in die te Water te doen overftorten, en hier van ter Generaliteit te doen kennis geven.

Eene Propofitie van het zelve Committé en Refolutie dien conform, om de Interest-Recepisfen tot betaling van het Familicgeld over 1794 eu vervolgens, I 5 te