is toegevoegd aan je favorieten.

Historisch dagblad van Zeeland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer dus omvrage op de Refolutie van Holland en 't Rapport van den 23 vvierdt gedaan, verklaarde Gelderland zich met het Rapport te kunnen conformeren; Holland inhaleerde de Refolutie zyner Principalen , Zeeland verklaarde zich bereid, om by aldien het Rapport kon worden geconcludeerd, onder beneficie van een nader declaratoir te accederen tot de Nationale Vergadering, Utrecht, Friesland, Overysfel en Stad en Lande conformeerden zich met het Rapport.

De Burger van Mark, wegens Overysfel ter Vergadering prasfiderende, deed vruchtelofe inftantien tot accesfie by Holland, en wilde vervolgends, dat de Gedeputeerden van die Provincie nadere inftantien by hunne Committenten zouden doen, dan ook dat laatfte wierdt gedeclineerd. Vervolgends deed de Prrefident omvrage of het Rapport ook befchouwd werdt als eene alteratie van het Reglement van den 30 December, dan wel eenvoudig als een Declaratoir ten behoeve van de Provincie van Zeeland, daar hy in het eerfte geval zwarigheid maakte om de conclufie anders als met eenparigheid te nemen, en begreep dat in het laatfte de meerderheid beflisfen kon.

Zes Gewesten hielden het Rapport als een declaratoir voor Zeeland, geen inbreuk makende op het Reglement , op 't welk Holland alleen van oordeel was, dat by 't Rapport wierdt geëmpieteerd, en vervolgens wierdt de conclufie by meerderheid genomen. De conclufie wierdt gevolgd van een Protest van de Gedeputeerden yan Holland ? by 't welk de Provifionele Volks-Repra>

fen«