is toegevoegd aan je favorieten.

Historisch dagblad van Zeeland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ao )

met onzer aller medewerking, den grond te leggen ,op welk deszelfs geluk duurzaam kan worden gebouwd.

En op dat niemand hier van onkundig zyn, zal deze alomme worden gepubliceerd en geaffigeerd, daar zulks gewoon is te gefchieden.

Aldus gedaan en gearrefteerd in de Vergadering der Provifionele Reprasfentanten des Volks van Zeeland. In 't Hof aldaar, te Middelburg, den aS Februari 1796. Het tweede Jaar der Bataaffche Vryheid.

(Was geparaphcerd) W. A. DE BE VEREN,vc (Onder ftondj) Ter Ordonnantie van Dezehe. (En geteekend) F. E R M E R I N S.

LYST der BEVOLKING van de Provincie zeeland, en verdeeling in Difrieten en bepaling der Grondvergaderingen.

Zitten. Grtni-

No. 1. en 2. De twee Diflriclen van ■»tre. JVakheren. Hoofdplaats van beide

middelburg.

Middelburg - 17687 Stads-Ambacht - 2459

20146 40

Bottinge - -• J41

Melis- en Mariekerke - - 364

■ 5°5 1

Tranfportere - - 2065 ij 41