is toegevoegd aan uw favorieten.

Historisch dagblad van Zeeland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de zaken van de Marine, redderende te Vlisfin-gen, van heden, waar by zich aanbieden, om, ter bereiking van het oogmerk der Nationale Vergadering, in de bemanning van 'sLands Vloot, mede te werken aan de executie van de Proclamatie derzelve Nationale Vergadering, — gerenvoyeerd aan het vêrëenigd Committé, met qualificatie, om met deze Commisfarisfen van de Marine, in onderhandeling te treden, en by Misfive hier van aan dezelve Commisfarisfen kennis te geven.

Eene Memorie van de Maire der Stad Middelburg % C. Clement, klagende over de tauxatie door Pra> fident en Rechters van die Stad, als exercerende de Hooge Jurisdictie Bevvestenfchelde, van zyne rekening in zyne zaak, contra eenige Landzaten te Cappelle in Zuidbeveland, welke Brieven van remis hadden geimpetreerd, wegens het verzuim der opgave van hunne bezaaide Gemeten Tarwe, — gefield in handen van Praefident en Rechters van Middelburg, ten fine van Bericht.

Een Advys van die der Provinciale Rekenkamer, van den 10 dezer , den 20 en 21 November 1795 gerequireerd op de Memorie van den Ontfanger Gene« raai Boddaert, met bygevoegde verrekening der Directeuren van het Bureau, tot inwisfeiing der Franfche Adfignaten, met verzoek om approbatie, — gefield in handen van den Ontfanger Generaal om Bericht, en ingekomen zynde aan het Committé van Financie met het Advys van de Rekenkamer en ByP 5 la-