is toegevoegd aan uw favorieten.

Historisch dagblad van Zeeland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 203 )

van de Leden en Minifters van het vorig Beftuur zonder confent der Plaatfelyke Municipaliteiten, — het eerfte lid gedeclineerd en het tweede gerenvoyeerd aan het vêrëenigd Committé op Rapport.

Een Request van P. F. Schor er, te Vlisfingen, verzoekende auctorifatie op de Executeuren ten boedele van deszelfs Moeder, om, uit zyne Fideicommisfaire Erfportie, te betalen een Wisfelbrief door hem genegotieerd, onder verband zyner Ampt-Obligatien, als geweze Raadsman van Vlisfingen, of wel inwisfeiing van deze Ampt-Obligatieri zelve, — gefield in handen van het Collegie van Juftitie der Stad Vlisfingen om Bericht.

Een Request van Pieter van Kleinputte, adminiftrerende het Comptoir van Negotie, canterende op de Firma van jacobits van Kleinputte en Comp., te Goes, verzoekende explicatie, of de verleende furcheance van procedures aan die van Goes, ook relatie heeft tot de procedures, door hem, ten laste van die Stad geëntameerd, tot betaling van twee Wisfelbrieven, door dezelve Stad, by het voornoemde Comptoir van Negotie genegotieerd, en zoo ja! voorziening , tot voorkoming van fchade, deswegens, — gerefolveerd om, zonder refumtie, Prasfident en Raden van den Hove Provinciaal aan te fchryven, ora op te geven de redenen, waarom derzelver Bericht, gerequireerd op het Request van die van Goes, om furcheance van aflosfing van alle Capitalen, voor den tyd van tien Jaren, nog niet aan de Vergadering hebben