Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Historisch

DAGBLAD

VAN

zeeland. N: 16.

VE RVO LG van de Zitting der Vergadering van de Provifionele Reprcefentanten des Volks van Zeeland, van den 26 Maart 1796.

RAPPORT en concept Reglement voor het intermediair Beftuur van Zee* land, met de Lyst van verdeeling der Diftriclen tot de verkiezing van Pro« vinciale Reprafentanten.

Burgers Reprmfent anten !

Onder alle zaken, welke verdienen den aandacht van het Volk, voor al onder een welgeordend Beftuur bezig te houden, is geene belangryker als de keuze van de wyze op welke het zich zeiven beftuuren wil; en den weg gebaand hebben om de meest mogelyke Q hoog-

Sluiten