is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREENIGDE NEDERLANDEN. 77

Cazar zeiven befchreven , de Batavieren in zyn leger, doch zy waren geenszins zodaanig aan de Romeinen onderworpen, als de andere Inwooners van Gallië. Ir> tegendeel daar die om de Vryheid ftreeden, vogten de Batavieren om eere. Met behulp van hen , behaalde Cezar eerlang eene overwinning op de Britten , en fielden die onder fchatting.

■ Ktét hunnen byftand dempte hy den opftand der Eburonen, Eduën en Arvemen. Met geen minder vrucht bediende hy zig van ben in den burgerkryg tegen Pompejus in Spanje, en daarna in Griekenland en in Egypte, in het vier- en veertigfle jaar voor

onze Tydrekening. Zy~ bier door by

de Romeinen in achting gekomen zynde, werden door Keizer Augustus, opvolger van Ctezar, tot zyne Lyfwagte» aangenomen, voerende deeze hen ook met een goed gevolg , tegen zynen mededinger Antonius

veertien jaaren daarna te Veld. Tvvin-

tig jaaren daarna zond Augustus , voornemens zynde om het overige vrye deel der Germaanen mede onder zyne hceifchappy te D 3 bren-