is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREENIGDE NEDERLANDEN.

105

wie was zyn Opvolger, en lioe gedroegen zig de Batavieren onder denzelven?

V. Na Galba, werden genoegzaam te gelyker tyd, twee Keizers verkooren ; Otho, die den aanflag op bet leven van Galba befticrd bad in Italië, en FittUius, die aan den Neder-Rhyn, alwaar by in 's Keizers naam bet bewind voerde, reeds by het leven van Galba, tot Keizer was uitgeroepen. By deezen toeftand van zaaken , had elk het oog geflaagen op de terug gezonden Batavifche Benden , vcrwagtende , welke party deeze ervaaren Krygskncchten kiezen zouden; weldra echter verklaarden zy zig, gelyk hunne Landgenooten gedaan hadden ,'^voor Fitellius; waardoor deeze ftouter geworden , zig gereed maakte om zynen mededinger Otho, in Italië te beoorlogen,brengende, ten dien einde,twee legers op de been ; over het een van welken het bevel gegeven werd aan Cécina, en het ander ftelde hy onder Fabius Falens , onder wien zig de Batavifclie Ruiterbenden bevonden. ' Op den togt van dit Leger,

ontftond 'er onëenigfoeid tusfehen de Batr.risE 5 ren.t