is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»I0 (AO. 54/0 GESCHIEDENISSEN DEft

zeldzaam gevolg hadden.. De Zoon Rcdiger was by zyns Vaders ieven ondertrouwd met de Dochter van eenen Koning, die in Engeland heerschtc , doch verliet zyne Bruid om de Weduwe van zynen Vader te huwen; maar , zoo baast had hy deeze plegtigheid niet voltrokken, of hy werd door zyne Bruid , de Engelfche Prinfes , in eigen perzoon met eene magtige Vloot aangevallen ■> de meesten der Wamers op de vlucht gedreven, verflagen of gevangen , bevindc Radhet zelf zig onder de laatften. ——— Zyne Bruid begeerde hem ook niet te ontdaan , dan alleen op voorwaarde, dat hy haar trouwde , en Theodcchdde naar Frankryk te rug: zond. — ' ■ ■■' Welke hoon door de Franken onder de Regeerina van de volgende Koningen Clotarlus, Chllperlk en Chlldebert zoo heftig gewroken werd , dat de verdelging der Wamers het gevolg daar van was , hetwelk men meent, gefchied te zyn in het jaar 595 , —> zynde Theodebert reeds overleden in het jaar 547. Z. Ik verwonder my over den ooiiogzuch-

tt-