Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oo.6;-o.) VERKENIGPX 'NETftSRr.ANDEIST. ZV:i

waar hy hem in de gevangenis deed omkowen. Geen guuftiger lot onderging zyn Zojnt de gewaande Ckildebert, fclioon men niet ze' her weet, of hy gedood, dan in een Klooster

gedoken werd Klodorrus de Ti, b&at

het geheele Rylc maat voor een' korten tyd, want hy -fticrf-in 't jaar 6$? ,.la*teride drie Zoofien na , Flotarins, Childerik cn Theodorik; waar van de oudfte tot Koning van het gantfche Ryk werd «ngeftdd; doch na verloop van drie jaaren, verklaarden de Oost-Franke den tweeden Zoon Childerik voor hunnen Koning , en dc jongde werd eenige jaaren daarna, door den dood van den oudftcn, feeheerfchcr der West-Fr anken. Doch deeze hem moede geworden , ftfeteü hem £6?ö) van den troon , zettende hem en zynen Op» per-Hofmeester Ébroïn in een Klooster., waardoor het gahtfche Ryk op Klodovem middelden Zoon, Childerik genaamd, kwam; maar deeze onderging een rog droeviger lot, wordende na drie jaaren,op de jacht zynde,

door eenen Bodilo vermoord . Ebro'in

zoo even gemeld, wist op dit geval het K 2 K'oos-

Sluiten