Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEE- EN- TWINTIGS. GESPREK.

i n b o V d.

'Karei de V, legt £ grondlagen tot de onderdrukking der Fryheid. Zyn gedrag omtrent de Proteftanten in Duilschland. Concilie yan Trenten. Zwaare bede door de Landvoogdesfe gedaan. Voordeelen door den Keizer behaald. Dood van Luiker, Zyn Karakter, Middelen door Karei aangewend, ter vergrooting van zyn gezag in de Nederlanden, Maximiliaan Heer van Beteren, Admiraal van Holland, word Stadhouder, Dood van Hendrik den VIII en Frangois den I, Verlofgeld op de Graanen afgeschaft. Uitfpraak over de Leenroerig. Weid der Nederlanden aan het Duitfche Ryk. Dienden van Vigilius in dit /luk. Filips, Zoon van Karei, word ingehuldigd als Opvolger van zynen Vader. Ir.koad van zy. tien Eed. De Titel van toekomende Over ft e IV. deel. A 3 Heer,

Sluiten