is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREENIGDE NEDERLANDEN. ^

ter Kerke inftuiven ; digt by het &kCJm mentshuiske hield hy Wein Kornells , dc Vrouw van den fiurgemcesur Simon Kops op eene onbefchofte wyze ftaande, zeggenl de, ziet daar hangt dat Godslasteriyk "gedicln, nemende met een het bordeke, waarop een vierregelig vers gefchreven 'ftond van den wand , en^ fmeet het tegen den' grond, bet breken van het glas, dat 'er voor was, een fchel geluid in het'ruim der Kerk makende, was oorzaak, dat cerige jongens en wyven met fteenen tegen de Ahaaren begonden te werpen, — Laurens Reaal daaromtrent zynde, en dit met afkeer bcfchouwende, ging met R. Kanode Waal en Koster van daar naar den Dam om te doen zien, dat zy 'er geen aanvoel ders van waren; doch het duurde niet Jang of de muitzieke hoop floeg de handen aan Beelden en Altaaren, waarvan maar weinig ongefchonden bleven. Zekere Wem Adrh. aan Okkers, die gy hier de hoofdrol zij fpelen, wierp haardof tegen een gla^s kaske, waar in een houten Maria en Chris E 1 ' tas