Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

138

CESCHIKDRNlSSEN DER

op eenen beraamden Vargas, en Ilesfrfs, die dikwils al ilapende de befchuhbgden naar de galg verwees. Hunne bezig¬

heid beflond voornaaudyk , in het doen dagvaarden, verbeurd verklaaren van goederen , en het uitfpreken van vonnisfen , 't zy van ballingrchap , of bet veröordeelen tot de galg , den brandftapel , het zwaard, enz.

Z. Was nu de yver van het Bondgenootfchap geheel verdoofd ? Dit hoop ik immers niet?

V. Hetzelve verrigtte zo weinig, dat 'er de Ingezetenen voor dien tyd geen de ïninfte hoop op konden Hellen. Het eenige, dat men gemeld vind, was, dat fora» mïge Edelen, na het gevangen nemen van Egmond en Hoorne een gefchrift ontworpen en onderteekenden , waarby zy zig verbonden tot het opbrengen van eene zeekere fom van Penningen , tot voorftand van de goede zaak, waarby Brederode, toen nog in leven , zig verbond voor 1200 Kareis guldens , en andere naar evenredigheid,

doch

Sluiten