is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREENICnE NEDERLANDEN, l8,

fcMftelvk order van den Mns

o,n dre Stad de belangen va„ Or«„j e'

d a t Xf ' M "aaSt »'•« «.«aan

AS 'T , ****. Wfel d"

S d te ,„gcn5CfliyBaal;ted. ^

»» de Burgers bekend, en baalde 20 vee-

16 ™ dc ^««enen over, dar Bm!la,Zia voor eenigen eyd gevi «« vervo,g£nds vcrkreeg ,y ^ ^ «.d,

tand, zo wel op de Regeering als de 1„. grenen, die Spü,jt ware„ '°

" tee overmeesterd hebbende, 4ul* dez.g de Stad voor Ora„je in ' ™ Konmgs, e„ Vyand van ' '

f"'"' ^ "a -o weinige fcge»

£? °1S Luire'™< Gouverneur v!n

dt«> voorzie» ln t é, " lastbrief, waarnaar hy zi„ had r» \

2 vo,gde„ iz:,gtr

*■ * by verrasnng ^9,eTv"t

II 7 . 1 tu