Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' raet looco man te> n

r- vo„r de L^'t r

Sclop zinlcen, waardoor de H. • ' «dopt werd. _ nI* HaVe" **«k berden roevoer re ÏÏfT WiStt" *

0£f; HM ft* ™ de beze<tiDg van ^

gevlugte Huislieden, ee„m„ , , ecn]«e

pnten fehreven aan f *1['<»*"" » -„den be:i„S°ZZT^'

Sluiten