Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD. 31

Koningin Elifaletb. —— Handeling in Frar.kryk. —»■■■»> P'oorjlag van Oranje, om bet Land te verlaaten. Dood van Don L tuis de Requefens, Verandering in den aanvang van bet jaar. ——— De Raad van Staatt neemt bet bef uur van zaaken op zig. ■ — hel eg van Zierikzte word vervolgd. Vrugtelooze aan/lagen der Staatfcben opHarlingen ên Amfceldum. ■,,. Nadert verklaaring

van Koningin Elifaletb. — Nadert ver-

teniging tusfcben Holland en Zeeland. Zierikzee gaat by verdrag over. Mislukte onderneeming der Spanjaarden op GeertruidenIcrg en Gouda. ——— Tvjist tusfchen Hol» la;;d, Zeelt.nd en Engeland be/list. -t- r i .j «

Muitsry der Spaanfche Soldaaten. «n» —

Opfiand te Brusfcl. De Raad van Staatt aldaar in beeltenis genomen. Gedrag van Prins Willem. Het kasteel van Gend door de Vlamingen helegerd. Zy febryven tm byftand aan Oranje, die bun verleend voord, ——- De Herttg van Aarfchot krygt bet level geduurende den oorlog. — Aanvang van de Gendfcbe Vredehandeling. — B 4 Jfi

Sluiten