is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vereenigde nederlanden"*

79

maken, blyft hy in de Poort ftaan praaten , tot de aankomst van eenen hoop Ruiters, die zig in een naby gelegen bosch verfchoolen

hadden. Daarop rukten Don jan en

de vyf Heeren de pistoolen uit den kooker, bieden de wagt den tromp, en dry ven de bezetting en den Slotvoogd zeiven ter vesting uit. —-——- Don jan, door bedrog zig meester van het kasteel ziende, beroemde zig, dat dit de cerfte dag zyncr Landvoogdyë was, dat hy door de S'.aaten te lang getergd, voortaan flipt wilde gehoorzaamd zyn. —— Hy deed alle de Heeren , die hem te Naams» verzeld hadden, op het kasteel komen, laatende het aan hunre keuze, of zy wilden blyven of vertrekken: De Gemeente, in grooten getale voor het kasteel vergaaderd, (tilde hy met goede woorden, voorzag zig van voorraad uit de ftad, en zond naar alle oorden brieven af, waar in hy zyn gedrag op de best mooglyke wyze eenen goeden glimp zogt te geven» "■»»»■» Door den Heere van Rasfighem deed hy aan de Algemeene Staaten te Brusfel weeten, dat zyne begeerte D 4, was,