Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vereenigde nederlanden. 219

nen, onder beëedigde belofte van trouwe aan de Staaten.

Z. Dit ergert my, dat men dus afkomst en maagfchap ontziet, daar'top het regt aankomt. Wat geloof kon men aan dien tweeden eed geven, diar hy niet gefchroomd had, den eerften te breeken? — En al had men hem niet willen ftraflfen, fchoon ook dit reeds onregt was, men had zig ten minften van hem zodanig moeten verzekeren, dat hy

bui en ftaat bleef, kwaad te doen. Had

men niet fpoedig berouw, dat men hem ontflagen had?

V. Ja; hy fchond zynen gedaanen eed, en ging met zyne drie zooncn over in dienst van den Koning, wordende Adolfvan Nieuwenaar, Graave van Meurs, in zyne pla: ts tot Stadhouder van Gelderland amgefteld. ■ Be*

halven hem matigden nog twee verraders de

vergenoeging van Oranje, karel de

c r o y , Prins van Chimai, zoon van den berugtcn Hertog van Aarfchot, nu Staatschdan weder Koningsgezind , werd binnen Gend, door de vyanden van Prins Willem, K a tot

Sluiten