Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. ZEEUWEN. 19

Door 't flagzwaerd,in het bloed desTrotschaards,firengte wrceken; Om, voor het Vrije Land, de Banden los te breeken. Met deezen was ook blok, van echten Heldenaard, Toen reeds een dapper Man, toen reeds in krijg vermaard. Hij valt hen, moedigst, aan. Te winnen, of te fterven, Had Hij zich voorgefteld: om de eerkrans te beërven; En, voor zijn Vreedzaam Land, den langgewenschten Vrc<3 Te vesten op 't verlies der Heerfchappij' ter Zee. Ja! ware Hij, terwijl' Hij pijlswijze aan quam fnorren, Om 't uitgetrokken' zwaerd in s'Vijands huid te porren, Niet in bet midden van Zijn krijgsdeugd onderdrukt; Hij badd' zijn Vaderland der Slavernije ontrukt; En zijnen Zeeuwscben naam, tot aan bet eind der jaar en, Doen klinken, buiten 't perk van Herkules Pijlaaren. de haas, handhaaver van 't gefchendede YVaterrecht, Een' fieren leeuw' gelijk in 't Britsche Zeegevecht,

B 4 Stond

Sluiten