Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&2 GESCHIEDENISSEN EER

dat Keulen als de plaats der onderhandeling

bepaald wierd. De Keurvorst van

^Brandenburg voor zig zei ven bedugt wordende , hield den beloofden onderftand te mg, en floot een Verdrag met Lcdewyk den XIV. —— Sommige Leden uit de Vergadering van Heiland flheenen nu ook te neigen tot het aanvaarden van een' algemeenen flihland van Wapenen, dan de Piins, die de Vergadering bywoonde, wzs Van andere gedagtcn.

Z Had de Prins dan uitzigten, dat men met het voortzetten van den Oorlog eeilyker

Vrede bedingen zou? Men was toch

van den byftand van Brandenburg ver» floken?

V. Hy hield, gelyk ook niet onwaarfchynlyk was, den Staaten voor, dat Frankryk% geduurende deu flüdand van Wapenen, de overmeesterde Plaatzen zou inhouden ea veilïerken, en zyne Krygsmagt vermeerderen, en na het eindigen van den ftilfland, den Staat met nieuwe magt aanvallen, en onder and^e redenen, die grooten moed

adem-

Sluiten