Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREENÏ-DE NEDERLANDEN. TgS

Jakob , toon ziende, dat het Frankryk aan de wil of magt ontbrak , om hom te herftellen, nam zyn' toevlucht tor de Roomscbgezinde Vorften onder de Bondgenooten, tragtende die op zyne zyde te krygen. Daar werd meer dan één gefchrift verfpreid, waar in beweerd werd, dat hun belang vorderde, om hem weder op den Troon te herftellen. ■ ■ FrankKyh verklaarde kort daar op door den Herrog van Boufers aan den Granve van Portland, dat Zyne Allcrchristelykfte Majefteit niet zou kunnen bewogen worden, om zig openlyk by het Verdrag van Vrede te verbinden, dat hy Koning Jakob niet meer befchermen zou, doch dat hy onder de hand wel wilde bf looien, hem geenen onderftand te zullen bewyzen, noch Koning Willem ten zynen opzigte eenigzins te zullen ontrusten. Ze'fs zou hy hem van zyn Hof doen vertrekken naar Avignon of naar Italien * doch hy vorderde daarentegen, dat Koning Willem aan de Cemaalin van Jak oh 50 000 pond Sterling in 't Jiar deed betaalen, zynde dit haar reeds te voortn door Jakoh toege* G 5 leg*-*

Sluiten