is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAO. I7I6) VEREENICDE NEDERLANDEN. 219

tendcnt, en hy zelf zaten mede niet ftil, en werden in Frankryk, fchoon men het aan het Hof ftoutelyk ontkende, onder de hand

ondersteund. De Koningin overleed

den 12 Augustus; en men had reeds gezorgd, dat, zodra zy overleden was, George de I. als Koning van Engeland uitgeroepen wierd, gelyk nu gefchiedde, wordende hy nog dienzelfden dag door het Parlement erkend, en aan hem daar van kennis gegeeven. Frankryk deed terftond verklaaren, de herftelde vricndfchap tusfchen de twee Kroonen te willen handhouden, zonder zig met eenigen toeleg van den Pretendent te

zullen moeijen. George kwam van

Hanover, in September te Utrecht, van daar in den Haag, daar hy door de Franfche en

Spaanfche Gezanten begroet werd. — Hy

vertrok met zynen Zoon naa de Oranje Folder, alwaar hy Scheep ging, wordende door eene Vloot Staatfche en Engelfche Oorlogfchepen begeleid. — En in Engeland met veel vreugde ontvangen. 2. Dus had dan de Staat weder gearbeid,

onj