is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

214 GESCHIEDENISSEN DER.

om aan het Volk van Engeland eenen Koning, en aan den Koning zyne Kroon te bezorgen, 'c Zal my nieuw doen, welke dankbaarheid men daar voor genooten heeft?

V. Zo dra George de I. den Troon beklommen had, beyverde hy zig ten fterkflen, om Frankryk, volgends de Vrede van Utrecht, te vt.rpligten, om de Haven van Duinkerken te flegten, waar over de beide Vorften gantsch verfchiilende gedachten hadden. Terwyl zy hier over twistten, veroorzaakte de Koning van Pr uitjen nieuwe verfchillen over de Tollen op de Maaze, enkel ten oogmerk hebbende, om zig nog meer goederen uit de Nalatenfchap van Koning Willem toe te eigenen, ook zogt de Koning zig by verrasüng van Grave meester te maken, als esne Heerlykheid, behoorende aan het Huis van Oranje, doch dit gefrak zynde, wierp hy Volk in Herjlal, mede eene Heerlykheid, aan den jongen Vorst W. C H. Frifo toebehoorende. Onderling handelden de Staaten over de vermindering van Krygsvolk, daar fommigen fterk

voor