is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2I4 GESCHIEDENISSEN DER

fchreeuwende naa binnen weeken.

Voetvolk, gevolgd van dezelfde Dragonders te paard, die daags te vooren in de Stad geweest waren, ondertusfchen genaderd zynde, bleef een ftuk wegs van bet hek ftaan, beflaande de breedte van 't plein, terwyl de Majoor du Perron, aan 't hoofd van 24 Zwitfers te voet, vooruit trok naa de poort. Voor het bek gekomen, riep by, tot driemaal toe, met luider ftemme, dat men hem openen zou. Doch by werd, door het klinket, met een musketfchoot, beantwoord. Straks daar op beval hy zyne Manfchap, gelykelyk, los te branden op de poort. En fchoon men fieTts in de lugt fchoot, werd de poort, terftond, door die van binnen verhaten.

»t siot van 't hek werd toen verlust; de kleine deur der poort, met bylen° in fikken gehakt, terwyl men, om ruimte te maaken, nu en dan een' fchoot naa binnen deed, waardoor een Jongen

a - 7odra 't Krygsvolk ^kwetst werd. zoaia. 3b

*» mees-