Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN- EN- ZESTIGSTE GESPREK.

I N H O U D.

Onlusten over den Eed, door de IVynkopers t» doen te Amfleldam; te Rotterdam. Plundering van het huis van Gerrit Hagendoorn

aldaar. Opfchuddingen in kleine Steden

en Plaatzen; aan ^Helder en Huisduinen, 2V Zaandam. Verfóiillenie.Oudewater. Verandering van de Regcering aldaar IVyd-

lopig verhaal van de Beroerte te Steenwyk* Groot-Brittanje doet afjland van het Asfiento-Verdrag. —. Handelingen met de Hoven van Dresden en Munchen. ——

Vriendfchap met Frankryk aangekweekt

Kerkelyke bewegingen te Nieuwkerk. i

De Hertog Lodewyk van Brunswyk WoIfe,nbuttel aangejleld tot Veldmaarfchalk. <~» Doorbraken in de Lekdyk. De Prins ingehuldigd als Markgraaf van Veere en VH*. fingen, Penningen by die gelegenheid geflrooid. — Twist tusfehen de Kamer van Zeeland en de Kamer van Tienen in de IV. I.

K 2 Maat*-

Sluiten