Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s20 geschiedenissen ser.

Maatfchappy over de Vaart op Esfequebo.

, Te Embden word eene Oostindifche

Maatfchappy opgcrlgt. Brief-van de St aai en eau den Koning van Pruisfcn deswegens. Maatfchappy der vryc Britfche Visfchery in ■ Engeland opgcrigt. Plakaat , ter bevordering van de Haaringrisfchery. Vlaardingcn verzoekt, als eene bef ooien Stad aangemerkt te worden. Zorge van den Stadhouder tot herfel der Weeveryen. De Prins verklaart, gecne andere dan hilandfhc floff'cn te zullen gebruiken tot kleeding van zig cn zyn Hof. Aanmerking daar oyer.-'s Prinfn zorg voor den Koophandel.Zyn laatfie voor fel deswege aandeSt aaien. Bef uit der Staaten op het zelve genomen. Vader. Tc Amfieldam ontftond, in 't jaar l75o eene inerkclyke beroerte , over den Eed op den Impost der Wyncin De Wynkopers aldaar, waren ten uiterften misnoegd, dat hen dezelve niet, als naar gewoonte , in Admodiatie gegeeven wierd. Veelen verzogten zulks , doch vruchteloos, en daar men by den aanvang dér nieuw in gevoerde Colle&ê fteeds bleef weige-

Sluiten