Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3> GeSCHIEBENISSKN der

ningen iugefloopen waren , behaagde het Hoogstdezelve een nieuw Reglement te maakcn, volgens het welke voortaan een betere beftiering of beheering omtrend «ie zaaken in dat Gewest gehoopt mogt worden, doordien het Regtsgebied omtrend de Dyk en Sluitregten nu ingerigt was geworden, vo'gens derzelver oorfpronkelyke Fundatie» brieven, zynde uit de ontwerpen , ter her • vorming in deeze zaak -overgeleverd, van de besten derzelven gebruik gemaakt, Voords vaardigde haare K»ningklyke Hoogheid ook een bevel uit, waarby de wyze van procedeeren zo wel in burgerlyke als lyfftraffelyke zaaken, in de Provintie van Groningen en de Ommelanden bepaald wierd — Niet minder kweet zig die Vorftinne in het beflisfen van een Gefchil, het welk tuhfchen de Staaten van Gelderland en Overysfel gerezen was, over het aanftellen van eene Abdisfe te Ilunnept, waartoe eene Gelderfcbe en eene Overysfilfebt Juffer, met een gelyk getal van Stemmen, terzelv«r tyd, verkozen was.

Z. Op

Sluiten