Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREKNlGOE NEDERLANDEN, 15?

vinden dermaaten befchaadijd, dat men de akelige gevolgen 'er van den geheelen Zomer gewaar wierd.

Z. Wat gebeurde verder merkwaardigs, geduurende de loop van dit Jaar ?

V. Tusfchen de Kroon van Frankryh en deezen Staat, was den 28 Maart een Verdrag gefloten, waarby, ten voordeele van de wederzydfche Onderdaanen, het regt van Aubaine volkomenlyk afgefch;ift en vernietigd wierd. Diergelyk Verdrag wierd ook in de Herfst deezes Jaars, tusfchen de Kroon van Zweden en de Nederlandse Gewesten gefloten,

Z. Maar wat is dit eigenlyk voor een recht, gy zult my veel genoegen geeven met hetzelve ray té doea kennei. ?

V. Oudtyds mogten, volgens een Wet van Keizer Karei de Groote , die tevens ook Koning van Frankryk was, de zulken, die over de Allis, dat is de Elve , welke Rivier toen de Grensfcheiding van het oude Fraafclte Gebied was, geboren w^ren, en hier van Aïbani, zo veel als Vreemdeliugen, G 7 ge"

Sluiten