is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lÜ GESCHIEDENISSEN DER

fangen waren. —— Geduurende dit alles had 'er ondertusrchen een vry algemeen gerucht geloopen , dat de Boomkweeker Bretel, die , zo als ik zo eeven gemeld heb, de Vaandrig de Witte van verraad befchuldigd had , en by den Raadpenfionaris van Bleisvoyk aangegeeven had, zelfs een verrader was, die niet alleen het geheim, reeds lang voor dat hy het zelve ontdekte, geweeten had, maar ook, geduurende deezen Oorlog , verfcheide verdachte reizen naar en van Oflende gedaan had. Het vermoeden tegens hem greep dus zo veel plaats, dat hy eerlang, door den Drost van 't Hof» door eenige Gerechtsdienaars verzeld , van Boskoop gehaald en op de Castelenye van 't Hof , in 's Gravcnbaage , gevangen gezet wierd.

Z. Het doet my vermaak dat deeze ongeoorloofde handelwyze van den verraderfchen Boomkweeker aan den dag kwam.

V. Ondertusfchen had de Fravfibe Gezant by ons Gemeenebest, de Hertog de Ja Vau* gutien, op bevel van zyn Hof, «en verzoek

ge-