is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZESENZEVENTIGSTE GESPREK.

INHOUD.

Aanfpraak van den Baron van der Capellen tot den Marsch, en andere voorvallen op

den Landdag te Nimwegen. Ver-

zoek van den Generaal de Maillebois. — Vreeze voor Oorlog met Venetien. » Gefchillen met van Schelle en van der Kemp te Leyden. ——- Verzoekfchrift van eenige Amjleldamfche Kooplieden. De Advocaat Jiespe en den Boekverkooper Verlcm te Am-

fierdam vast gezet. Gefchillen te

Rotterdam. — Vervolg der onlusten tg Utrecht. Publicatie tegens de oproerige famenkoiïjïen. De llser Siehtsrman le.