is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

GESCHIEDENISSEN DER.

Land van de beide Vestingen Lillo en Liefken shock, De Prins van Hesfen Philipsthal, Bevelhebber van Sas van Gent, had eene verwerking van tweeduizend Man, voor die Vesting , verkregen. De Forten langs de Scheids wierden allen van het noodige voorzien, voor deOorlogs Fregatten en Sloepen, die in menigte op die Rivier kruistten. Dagelyks vertrokken 'er Wervers om nieuwe Manfchap aan te neem en , ook was den Rhyn graaf van Salm, toegedaan eene bende van vyftien tot agttienhonderd Man, Huzaaren, ligte Ruitery en Jaagers, te werven, waar over het bevul altoos aan hem en zyn huis gehecht zoude zyn.

Z. Is dit die zelve Rhyngraaf van Salm, die naderhand zo veel van zig heeft doen preeken ?

V. Ja. Ondertusfchen wierden in deeze kommerlyke tyd, onze Gezanten te Verfailles gelast om by den Franfchen Staatsdienaar den Graave de Fcrgennes, aan te houden op een beüisfcnd antwoord , of de Republiek fiaat

kon-