Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£44 GESCHIEDENISSEN DER

deren van die Dienflcn bevoegd was. •>

Eer wy deeze Saamenfpraak eindigen, kan ik niet nalaaten, u de dood van een voornaam Staatsman te melden, ik bedoele den lieer Mr. Egbert de Vry Temminck, Burgemeester en Raad der Stad Amfleldain, welke den £7 Juny, aldaar, na een verval van kragten, in den Ouderdom van vierentagdg Jaaren en ruim zes maanden overleed, na dat by meer dan vyftig Jaaren in de Regeering geweest, en in dien tyd uitmuntende blyken van ievcr en Staatsbeleid gegecven had.

Zfl.

Sluiten