is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREENIGDE NEDERLANDEN. U

Officieren der Scinntery, die hec voorgemelde Reglement bezworen hadden, overeen om geregelde byeenkom^cn te houden , ten einde over de zaaken, de Sctateery-betreffende, se, Eaamentiyfc te raadplegen en te beiluiten, °DC Staaten ^Utrecht vonden Mdertusfcben goed eenen uitgeftrekten Brief aan die van te fchryven, ten óp%« van het verzoek van laatstgenoemde Provintie aan den kapitein Generaal van geen Militie ter bem. Hg van Holltmi&zmte, imr utrac&m „. d^n m welken Brief bunne Edel Mogenden ^^^mu^m* ontroering te heb" befl kt,nnen zic»> ^ eene der zeven Sou-

* Hf GCWeSteU ^ h;'d geoor-

„ dedd, om over de Müiae van deezen

" S7 tC bikken, en de Kapitein Generaal te verzoeken en te gelas:e„, die aan » eene mede Souvereine Provintie niet ' laaien volgen. Welk een denkbeeld, [vroel mm* Hunne Edel Mogenden verder] zullen » wy moeten maaken van de Unie, die dee„ ze zeven Proviiuicn, elk in de haare,voor „Souverem erkend; van de Unie die del

AVI, D£ ÏL. rj

I«e-