is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

190 GESCHIEDENISSEN DER

gaan. De Heeren Staaten van Utrecht

nog zeer gebelgd over het gebeurde te Wyk te Duur/lede, zonden den 29 May, de Pander van den Hove J. Valburg, benevens een Bode van 't Hof derwaards, met last om aldaar drie Requesten en Appoindiementen van Citatien tot Ciimlneele dagvaardingen te exploi&eeren, als één tegen de Heeren Haantjes, Beckering, van Leeuwen, van Osfenberg, Schilge en Berenburg, in hocdani gheid als werkelyke Magiftraats Leden, üe tweede tegen de Heeren Volkmars, Sam, van de Wepel en Hoogveld, Nieuw verkozen Regenten, en de derde tegen Mr. A. de JVys Gecommitteerde uit de Burgery. De Redenen waarom deeze voornoemde Requesten en Citatien gegeven wierden, beftonden in het invoeren en beëedigen van het nieuwe Regeerings Reglement, bet afzetten van die Regenten welken den Eed niet hadden gelieven te doen, het verkiezen van vier anderen, het niet afkondigen van de Publicatie der Staaten van Utrecht, enz. De Pander zyne twee eerfte Exploiclen by van de Wegel, en Beckering gedaan hebbende, vervoeg-