is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«12 GESCHIEDENISSEN' BIJ'

gebruiken, in dat vertrouwen, dat de In* n gezctenen binnen dc gemelde Steden, vau. „ hunne zyde mede de rust zouden beharti„ gen, en zig wedcrhonden van het pleegen van wanördens cn ongeregeldheden. Dier„ halven verboden Hunne Edel Mogenden „ niet alleen aan hunne Ingezetenen, om ge. „ wapend door hunne Provintie te trekken , „ maar ook daarenboven, wel ernftclyk aan?

alle Ingezetenen van andere Provintien , „ het ware dan Genootfchappen of hoe ook „ genaamd, zig gewapend of in merkelykfiS „ Getallen op het Grondgebied der Provintie „ van Utrecht zig te begceven, alzo Hunne; „ Edel Mogenden niet na zouden kunnen laa. „ ten, daar naauwkeurig op te doen letten, „ cn de zodaanige als Verftoorcrs der gemee„ ne Rust, aan de flrafTen der Wetten daar „ tegens over te haten". Eindelyk vermaan^ den Hunne Edel Mogenden, by deeze Publicatie, „ de zodanigen, welken zig reeds werkelyk binnen hunne Provintie bevonden , van „ aanftonds, immers binnen drie dagen, het c 9> Grondgebied hunner Pïovmüe te verlaaten".

Z . ik