Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

224 GESCHIEDENISSEN DÊR

,, Duurjlede en haare Burgers ondernomen was, te houden voor openbaar geweld» „ zig voorbehoudende, daar tegen cn tegen )r hen die het zelve hadden doen uitvoeren, zodaanige Aïïies, als hunne Edel Mogenden tot handhaaving van de Hoogheid en „ Souvereiniteit der Provintie van Utrecht „ zouden bevinden te behooren".

Z. Dit Adres zal zekerlyk vry veel opziens by de Staaten van Utrecht, welken te Amesfoort vergaderd waren, gemaakt hebben.

V. Dit deed het zekerlyk. Ondertusfchen hadden de Staaten dier Provintie welken in de Stad Utrecht vergaderd waren , het befluit genomen om zyne Hoogheid den Prins van Oranje als Kapitein Generaal hunner Pro* Vintie op te fchorten, cn zulks zyn Hoogheid, by cenen Brief van den vierentwintig» ften Augustus bekend te maaken, in welke Brief de Staaten zig eerst fterk beklaagden, over het gehouden gedrag van zyne Hoogheid ten opzigte der Provintie van Utrecht % waar na dezelven dc volgende bedenkelykc

W0Q1-

Sluiten