Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VE RKEMODE NEDERLASDE K» ZSb

Vaderland aangaande, beroemd gemaakt, als over deti Qorfprong der Vaderl&nêfche Redt» tm , over de Satisfactie der Stad Goes, Qnu'iigegcvenen Stukken rankende de Unie yati' Utrecht, enz. Hy was eerst Rand en Burgemeester der Stad Goes, vervolgens Secretaris der Siaaten van Zeeland, en naderhandr Raadpcnfronaris van die Provintie.

Z. Zoud gy my niet eenige trekken uit 's Mans Aanfpraak aan de Heeren Staaten van t Holland kunnen mededcelen

V. De Heer' van de Spiegel" toonde, onder anderen, in dezelve aan, „dat de Post': welke hem opgedragen was,-, altyd aangezien? was geworden , als een der gewigtigfte en i zorgelykfte van den gantfehen Staat, dochdat de tegenwoordige tydsomitand/gfïeden desze'fs last cn kommer verdiibbelden»'r;Na ver» volgens de werkzaamheid van Hunne Edel' Groot Mogenden, cm HoVand haare voorige Eer, Kracht en Vermogen weder te fchenken, afgefchetst te hebben, laat hy zig dus. uit. „Hoe zeer zoude ik my gelukkig ach-59iten,; indien ik in het minite aan die heil-*

Sluiten